ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก ) · จดหมายใหม่ 0 ฉบับ 
Reply to this topicStart new topic
อบรมประจำปี 2559 เรื่องฟันธงภาค9 และการซ่อม Android TV ฯลฯ, ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 โรงแรมลิเวอร์ นครปฐม
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 14:47
โพสต์ #1


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1ชมรมเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์114ขอเชิญสมาชิกและเพื่อนช่างทั่วประเทศร่วมสัมมนา--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 14:48
โพสต์ #2


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1ส่วนที่ 2 JFBQ00137070104B.gif JFBQ00137070104B.gif--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 14:49
โพสต์ #3


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1
ประกาศรายชื่อที่เข้าร่วมงานอบรมที่โรงแรม ริเวอร์ นครปฐม ห้องสวัสดี
1.คำพูล พวงแก้ว มาชำระที่โรงเรียน สด 980- เวลา 17.36น
2.ฐิติพงษ์ วังชนะ โอนกสิกรไทย 2 ที่นั่ง 1960- เวลา 18.46น
3.รชธร มุติตั้ง
4.ยงยุทธ พิสิยจิตรกรกิจ 548 ชำระสดที่โรงเรียน
5.สมเกียร เทพมณี 550 ชำระสดที่โรงเรียน
6.ประสทธิ์ เจริญคุณ 552 ชำระสดที่โรงเรียน
7.สมาน สุวรรณ์ 558 ชำระสดที่โรงเรียน
8.กฤษณะ เอกจีน 487 ชำระสดที่โรงเรียน
9.คุณากร สารี 551 ชำระสดที่โรงเรียน
10.เจต หนานฉัตร 555 ชำระสดที่โรงเรียน
11.สมศักดิ์ ศุภวิจักร 468 ชำระสดที่โรงเรียน
12.นันทพัทธิ์ จีนตุง 052 ชำระสดที่โรงเรียน
13. นิวัต คงสีทอง 449 ชำระสดที่โรงเรียน
14.อุทิศ ประดิษฐ์ศรี ชำระสด 980- ที่โรงเรียน
15.อัครวุฒิ นาวาสวัสดิ์ โอน 1,960- ธนาคาร กสิกร 2 ที่นั่ง
16.วิษณุ นาวาสวัสดิ์
17.กรกฎ คำภา โอน 980- ไทยพาณิชย์ 11.43น
18.สมศักดิ์ เตชะ ชำระสด 980-
19.ณัฐวัฒน์ อนุชาติเกียรติกุล โอนกสิกร 13.17น
20.นิกร พิศาลธรรมกุล ชำระสด
21.นิรันต์ เกี้ยงพรมไข โอนไทยพานิช 21.24น
22.วัชรพล ศรียะนัย ชำระสด
23.ศักดา ศรียาตรา ชำระสด
24.วินัย สิมมา ชำระสด
25.นฤพล หลิวสมบูรณ์ ชำระสด
26.สุภา ศรีสมุทร ชำระสด
27.สมกิจ ศิลปะรายะ โอนกสิกรไทย
28.สำเริง เนตรสว่าง โอนกสิกรไทย
29.เกษม พุ่มหฤัยวัฒน์ โอนไทยพานิช
30.สุชาติ ื ชุมพร โอนกสิกร2
31.สุชีพ สุขมาก โอนไทยพานิช
32.สมส่วน อินทรา โอนกสิกรไทย
33.ศักดา ตุ่นแก้ว โอนกสิกรไทย
34.ภานุพงษ์ ชัยมงคล ชำระสดที่โรงเรียน
35.ศักด์ชัย หมั่นหมาย โอน 2 ที่นั่ง
36.บิรุตติ์ ไลยการ
37.พิสิษฐ์สัณฑ์ จันทร์หล้า 2 ที่นั่ง
38.พิสิษฐ์สัณฑ์ จันทร์หล้า 2 ที่นั่ง
39.บุญมา มีดอนลวก จ่ายสด
40.คำไผ่ ขัวญมงคล จ่ายสด
41.พิเชฐ ศิริรัตนตรัย จ่ายสด
42.ธงชัย เดชบิลหมัด
43.โมธนา เจาะดี จ่ายสด
44.อนุวัฒนื กันทะคูณ โอนกสิกรไทย
45.เนติรัตน์ ตรีธนปัญญา โอนไทยพานิช โอน 2 ที่นั่ง
46.บุญครอง อ่อนวันสี
47.เฉลิม ฉิมโพธิ์กลาง โอนไทยพานิช
48.สมพงษ์อิเล็กทรอนิกส์ โอนกรุงเทพ
49.สุเทพ ศรีสุขรืน จอง 2 ที่นั่ง โอนกสิกรไทย
50.วีระ จีนประชา
51.สุบิน ศิลปาโณ โอนจอง 4 ที่นั่ง 3920- ธ.กสิกร
52.โสภณวิชญ์ รัตน์วิเศษฤทธิ์
53.สัญญา โพธิ์วงษ์
54.ว่าที่ ร.อ พามงคล พงศ์ไพโรจน์
55.เฉลิมโรจน์ ใยเสงี่ยม โอนกสิกร
56.พระพระเสาร์ แซ่อึง โอน 2 ที่นั่ง กสิกร
57.ร้านทรงศักดิ์ อิเล้กทรอนิกสื
58.ประดิษฐ์ จันทำ โอนกรุงเทพ
59.ชัชวาล เลี่ยงฮะ โอนกสิกร
60.พิเชรษฐ หมั่นการ โอนกรุงเทพ
61.ชาญศักดิ์ ลิ่วคงสถาพร โอนจอง 2 ที่นั่ง โอนกสิกร
62.ชาญศักดิ์ ลิ่วคงสถาพร
63.พรชัย ชานุชิต โอนไทยพานิช
64.วุฒิชัย แซ่เล้า โอนไทยพานิช
65.สมศักดิ์ จานแก้ว โอนกสิกร
66.อำนาจ แม้นจำรัส โอนไทยพานิช
67.สมโภชน์ อิ่มขาว โอนกสิกร
68.วายิชน์ ชนะเพียร โอนไทยพานิช
69.สุภาพ ชูช่วย ไทยพานิช
70.สุรศักดิ์ สุขเกษม โอนกสิกร
71.วัฒนา สุตธรรมวัฒน์ ชำระสด
72.วรภพ ขาวเหลือง ชำระสด
73.สมบัติ มูลสาร ชำระสด
74.ดนกอดี มุสอแยนา ชำระสด
75.วิษณุ นาคปั้น โอนสกิกรไทย
76.สุทธิ สอนพันธื โอนกสิกร
77.กิตติพงษ์ นวลโพธิ์ โอนกรุงเทพ
78.สมพงษ์ กาบกัน โอนไทยพานิช
79.ณัฐศราวุฒิ อินทร์สกุล โอนไทยพานิช
80.บุญส่ง มั่นป้อม โอนกสิกร
81.สุชาต ปริยกุล
82.จำเนียร ไพรพันธ์ โอนกสิกร
83.สมศักดิ์ แย้มประชา ชำระสด
84.ไทยวัน แซ่ซือ โอนชำระ 2 ที่นั่ง โอนไทยพานิช
85.ปริญญา พงษ์พานิช
86.บุญธรรม เข็มทอง โอนไทยพานิช
87.พนมพร ลลิตาเดชาสิทธิ์ โอนสิกร
88.นันทวัฒน์ วันทวีทรัพย์ โอนกสิกร
89.เกี่ยงศักดิ์ เรี่ยวแรง โอนไทยพานิช
90.เดชอุบล เข็มเพชร โอนกสิกร
91.ธีรพัช โพธิเขนย โอนกรุงเทพ
92.เรวัฒนื มานิตย์ โอนกสิกร
93.ธวัฒน์ เสาวมาลย์
94.ยงยุทธ พูลสวัสดิ์ โอนกสิกร
95.สัญชัย สระทองอ่อน โอนกสิกร
96.ประมาล เลิศเสรี โอนไทยพานิช
97.กฤษณะ ยอดนิล โอนไทยพานิช
98.สมชาต ภาษิต โอนกรุงเทพ
99.อพิสิทธิ์ พุกประเสริฐ โอนไทยพานิช
100.ชลอ บัวผัน สด
101.ปราโมทย์ รอดบน โอนกสิกร
102.วสรรณ ชัยศรี สด
103.ประกิจ ร้านประกิจวีดีโอ อุบล โอนกรุงเทพ
104.มนตรี ตุ้มสังทอง โอนจอง 4 ที่นั่ง โอนกสิกรไทย
105.อำนวยอิเล็กทรอนิกส์
106.วัชระ วงค์หิรัญไพศาล
107.พิพัฒน์ สุทธิวารี
108.อุบลรดา อ๋องเซ่ง
109.สุเทพ ว่องการโกศล โอนดสิกร 2
110.สุวัฒน์ มุนินทรวงศ์ สด
111.ชัยวัฒน์ อังสุรัตน์โกมล โอนกสิกร2
112.สมหมาย สร้อยตะคุ สด
113.สว่าน เหมียนเตียบ สด
114.ฐิติกร มณีประเสริฐ โอนไทยพานิช
115.ส.อ ทรงยศ พงษ์แก้ว โอนกรุงเทพ
116.เกียรติศักดิ์ บุญแสน โอนกรุงเทพ
117.ธนภูมิ วรรณประพันธ์ โอนไทยพานิช
118.ไพวัลย์ ปัญญาสาร โอนไทยพานิช
119.นิคม ใจยอด โอนกสิกร
120.พงษ์ศักดิ์ ตาเกษม โอนกสิกร
121.ประสาน มะตัง สด
122.นภดล เกษทไพบูลย์ ไทยพานิช
123.ประญัติ แสนแก้ว สด
124.ครรชิต อาจปาสา โอนกรุงเทพ
125.ร้านสุรัฐอิเล็กทรอนิกส์
126.บัญฑิต ยานะแก้ว โอนกสิกร
127.ทองคำ นาห่อม โอนจอง 3 ที่นั่ง
128.สิทธิชัย ตามูล
129.สัญชัย โพธิ์ศรีสม
130.สวัสดิ์ เหล็กมุมาด โอนไทยพานิช
131.วุฒิ ชโยวรรณ สด
132.สุรศักดิ์ จิรชัยศิริ กสิกรไทย
133.ขวัญใจ บุงศรี สด
134.สีดา ขาดรัมย์ โอนกรุงเทพ
135.นิทัศน์ ชามขุนทด โอน3 ที่นั่ง กสิกร 2
136.น.ส สตรีรัตน์ สุพล
137.สมจันทร์ สุพล
138.นันทชัย สาริกา สด 2 ที่นั่ง
139.จักพงษ์ ชาติคำดี
140.คาวุฒิ แซ่เล้า โอนไทยพานิช
141.นิมิตร เรือนจำรูญ โอน 2 ที่นั่ง กสิกร
142.สุนทร ธาราฉัตร
143.อภิเชษฐ อินทศร โอนกสิกร
144.กรณ์ฐชัน กุลกรติ โอน 3 ที่นั้ง กสิกร
145.ปริญญา ประสาทเขตร์
146.โชคอนันต์ อินทนุรักษ์
147.ขวัญชาติ จันทราภาสน์
148.สันติ ชูสิทธิ์ สด
149.สุทน ปั้นเงิน โอนกสิกร
150.ประสิทธิ์ สิงหราช โอนกสิกร
151.อนุรักษ์ หวังดำรงวงค์ โอนกสิกร
152.ฐนพงษ์ เทือกประเสริฐ โอนกสิกร
153.ธนัต กาศวิลัย โอนกสิกร
154.ถนอม นาคพันธ์ โอนกสิกร
155.กิตติเชรษฐ แก่นจันทร์ โอนกสิกร
156.เอกรินทร์ ถิรพัฒน์ภาณุทัติ โอน 2 ที่นั่ง ไทยพานิช
157.อมรเทพ ดีบุตร
158.สมชาย สีใส (อาม)
159.ถนัด พรานกวาง นักเรียนสด
160.กิตติยา แก้วสลัก นักเรียน สด
161.ฉกาล เชื้อประทุม สด
162.เลี่ยน ชูประโคน สด
163.ร้าน SR อิเล็กทรอนิกส์ โอนกสิกร
164.ชัชชัย เหล่าประเสริฐสม สด
165.จำนงค์ อุทัยรัตน์ กสิกรไทย
166.คมสันต์ เจริญจิตต์ ไทยพานิช
167.ดุสิต มีนรินทร์ กสิกร
168.พิทักษ์ กงเวียน โอน 2 ที่นั่ง ไทยพานิช
169.สุรเสก น้อยอินทร์
170.กิไค นักเรียนจากประเทศลาว
171. ทองมี คงรอด โอนกสิกร
172.ต้นสน โสภา โอนไทยพานิช
173.วิทยา สุชาตานุกุล โอนกสิกร
174.สมศักดิ์ สุขสมบัตร โอนกสิกร 3 ที่นั่ง
175.ประสิทธิ์ แสงพลอย
176.พรวัฒน์ ทรัพย์เจริญสุข
177.วัฒนา รุยันต์ โอนกสิกร
178.ชุติเทพ พึ่งแย้ม โอนไทยพานิช
179.ร.ต.ท. วิรัตน์ ปกป้อง สด
180.คำนึง สุดฤทธิ์ โอนกสิกร 2
181.วิทยา ชุมใจ สด
182.วิเชียร พระนาค + ผู้ติดตามวินแชร์
183.พ.ต จำรัส แก้วดี โอนกรุงเทพ
184.แอน ทักทวง โอนกสิกร
185.สุมิตร โค้งโอภาส กรุงเทพ
186.ประชิต โกมุก โอนไทยพานิช
187.สมบัต ใจเอื้อย โอนกสิกร
188.ทวี จันทร์ แจ่มฟ้า โอนกสิกร
189.เดชากุล เกียรติแสงทอง โอนกรุงเทพ
190.วิบูล สวัสดิ์จำรัส โอนกรุงเทพ
191.ประสิทธิ์ สุบิน โอนกรุงเทพ
192.ว่าที่ ร.ต ธันวา ดวงสุวรรณ โอนกสิกร
193.ถนอม ข่อยนอก โอนกสิกร
194.เอกลักษณ์ คิดยาว โอน 2 ที่นั่ง กสิกร
195.ประดิษฐ์ สงค์คำจันทร์
196.อุทัย เปลี่ยนสกุล โอน2 ที่นั่ง กสิกร
197.รังสรรค์ กุลจันทร์
198.ดำรง ปิยะทัษะนนท์ โอนไทยพานิช
199.อุทิศ ช่างวัดดี โอนไทยพานิช
200.วิสุตร กันกง โอนกสิกร
201.ท้าวบุนชู วิไลวรรณ ประเทศ ลาว
202.ท้าวทูน หลวงลาด ประเทศลาว
203.จัตพร แสนสุด จ่ายสด
204.ประเสริฐ ยันตกิจ สงขลา
205.พรสวรรค์ การุณ STU
206.จรูญ สุขรันต์ โอนกสิกรไทย
207.สรชาติ พรหมดำ
208.พรสวรรค์ การุญ
209.กฤษณะ ตรีแดงน้อย สด
210.บุญล้อม นาคเขียว สด
211.นิคม สิงห์สุธรรม สด
212.อดิศักดิ์ ดวงจันทร์ สด
213.เอกอนันต์ บุญมี สด
214.พีระเสฐ แสงทรวง สด
215.บุญเรียน อันทุ
216.พิทักษ์ ม่วงสุราฎษร์
217.อดิศร บุญร่วม โอนไทยพานิช
218. คำนวน อ้นเยี่ย สด
219.ชาลี หอมสุด สด
220.น.ส. สิริยา คัมภูพันธุ์ โอนกรุงเทพ
221.ชยานันต์ นาคบัว
222.ลือชา บุญมา
223.สุนันท์ ท้าวกลัยา 2 ที่นั่ง โอนกสิกรไทย
224.ธวัช คชพันธ์
225.ปิยะพงศ์ เจ็กชาตรี โอนกสิกรไทย
226.บัญชา เขยนอก โอนกรุงเทพ
227.วิโรจน์ ชูลี โอน 2 ที่นั่งไทยพานิช
228.หามะ เจ้าอาลี
229.เนตร ประสงค์ทรัพย์ โอนกสิกรไทย
230.ศรายุทธ ปินนะสา ร้านนพดล 5 ที่นั่ง
231.ศราวุท จ่อแก้ว
232.บัญชา คุ้มไพร
233.เอนก จ่อแก้ว
234.สุนทร โสภณ
235.บุญส่ง สุวรรณสอน สด
236.สุเรียน กว้างลา สด
237.ชาญณรงค์ ธรรมจิตร โอนไทยพานิช
238.คมสันต์ ผู้เกรียงไกร ไทยพานิช
239.จิระโสภณ พุ่มคำ 2 ที่นั่ง ไทยพานิช
240.จรัล พัดเย็น
241.ปรีชา ยุบุญชู กสิกร
242.สุนิตย์ ในหนูผา โอนกสิกร
243.สมศักดิ์ เฉลิมมงคลนิมิตร โอนกสิกร
244.อะฮะหมัด โกสินทร โอน 2 ที่นั่ง กสิกร
245.มัรวาลย์ โกสินทร
246.ชลการ ศรีกันทา กสิกร
247.นิรันทร์ แซวใจดี โอนกสิกร 2
248.สมยา เลิศปัญญา กรุเทพ
249.ทศธรรม วีวัฒน์เสรีธรรม สด
250.ไพทูล บุญนิตย์ 2 ที่นั่ง ไทยพานิช
251.อนุรักษ์ บุญนิตย์
252.สุวิทย์ จันทร์สมัคร ไทยพานิช
253.ชัชวาล สุขมาก ไทยพานิช
254.ประเวช กิสิล้วน ไทยพานิช
255.สมคิด คงเพียรทำ สด
256.ภัทรพล ปริญยารักษ์ สด
257.ว่าที่ สันติ ศรีทองคำมุก กสิกร
258.บุญเรื่อง คำภาพันธ์ โอนกสิกร
259.บุญทัย ศรีลาสา โอนกสิกร
260.ภูวนัย เชิดชูเชาวลิต ไทยพานิช
261.สุกิร นาคนวล ไทยพานิช
262.อำนาจ บุญขวัญ โอน 2 ที่นั่ง ไทยพานิช
263.จิตอนันต์ บุญขวัญ
264.สายชล ทรรงธรรม โอนกสิกร
265.สมิตร ทองคำขำ
266.อนันต์ รอดอินทร์ กสิกร
267.สุนทร จันทร์ทองเดช กสิกร
268.สมคิด มีท่าเฉียว โอนไทยพานิช
269.ชัยณรงค์ นามเมือง โอนกสิกร
270.สุริยันต์ จันทร์เทาว์
271.ณรงค์ฤทธิ์ จริงประโทน
272.สุรชัย เพชรผุดผ่อง ผู้ติดตาม บุญจันทร์ นิรพันธ์
273.เฉลิมพล ดวงศรี โอนกสิกร
274.วิโรจน์ สมคูเมือง กสิกร
275.จ.ส.อ นิรันศักดิ์ ติดชัย กรุงเทพ
276.ชูชาติ นพประสิทธิ์ 2 ที่นั่ง กสิกร
277.ช.อิเล็กทริค สมมิตร
278.บุญชอบ มามีทรัพย์
279.อุทิศ วรรณคร โอนกรุงเทพ
280.อัครวัฒน์ ตันยาลักษษณ์
281.สมศักดิ์ มูหะมัดอาลี
282.สุชาติ มูหะหมัดอาลี
283.สมศักดิ์ กุลไธสง
284อานนท์ ประจักษ์โชค. กรุงเทพ
285.เรวัฒน์ บุญธรรม กสิกร2
286.ไชยวัฒน์ เม่นแสง โอน 3 ที่นั่ง กสิกร
287.วุฒิ ชาวโพธิเอน
288.สมจิตร พรหมมณี
289.ญัฐกิจ สมุนนอก
290.ประชุม บุญทวี โอน 2ที่นั่ง ไทยพานิช
291.ศิริชัย สินธร
292.สันติ งามทองปรกาย โอนกสิกร
293.ประกิจ ภูมาลี สด
294.วิทยา เลิศล้ำ
295.เศวก ----
296.สมเชียร ซีวันโชติบัญฑิติ กสิกร
297.อนึ่ง มณีเขียว
298.บุญเลิศ เขียวงา
299.เฉลิม ยอดมีศรี สด
300ขวัญพงศ์ เมืองสมุทรนาวี
301. วีระชาติ สีสุนนท์
302.มานพ ปักษี
303. ชาตรี บุญแท่น
304.โชคชัย เกตุงาม
305.ลือไท ศรีสุทธิ
306 บุญถิน ละมูล
307.คงทวี ทรัพย์อรุณพร
----------------ปิด--------------------
นอกจากนี้ให้ไปที่หน้างานเลยนะครับ มีบัตรให้


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 14:50
โพสต์ #4


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1รายชื่อที่จองรับเอกสารที่บ้าน
1.ไกรสร เกิดสุวรรณ โอนกสิกร 2
2.สนั่น กองรัมย์ โอนไทยพานิช
3.ทองปาน อินทรวิเชียร โอนไทยพานิช
4.สมคิด พันจำปา โอนกรุงเทพ
5.ประสาร ชัยศักดานุกุล โอนกสิกร
6.ประเสริฐ กกเคลือ โอนไทยพานิช
7.ประสูตร ลำเลิศ โอนไทยพานิช
8.อาทิตยื พลเยี่ยม โอนกสิกร
9. ทองคำ จันทร์พันธ์ โอนกสิกร
10.สุ่น เชยสูงเนิน โอนกรุงเทพ
11.กนก ตั้งกาญจนยืนยง โอนกสิกร
12.ธีระเดช เกิดบรรดิษฐ์ โอนไทยพานิช
13.วิสิษฐ อรรถวิริยะ โอนกสิกรไทย
14.พิเนตร วงไชยา โอนไทยพานิช
15.จรุณ ขวัญมุก โอนกสิกร
16.ทวีชัย กลุยานี โอนกสิกร
17.ใจดี หมั่นคำ โอนกสิกร
18.บรรจง ฤทธิ์พันธ์ม่วง
19.นพดล มหาฤทธิ์ โอนไทยพานิช
20.พงษ์พันธ์ ตนสุขา โอนกสิกร
21.แก่นกล้า ชื่นชุม โอนกสิกร
22.อินจันทร์ ดูแก้ว โอนกสิกร
23.พิศาล รังสิกรรภูมิ โอนกรุงเทพ
24.อ้วนอิเล็กทรอนิกส์ โอนกสิกร
25.สุพรม หงษ์สะแก้ว โอนกรุงเทพ
26.วิเชียร ปั้นกันอินทร์ โอนกสิกรไทย
27.วันพล นามพิลา โอนกลิกรไทย
28.สนม บุญมี โอนไทยพานิช
29.บรรยง คงช่วย โอนกรุงเทพ
30.สมศักดิ์ บุญธรรมชนะรุ่ง โอนกสิกร
31.โชคไพศาล นวนปั่น โอนไทยพานิช
32.รัชนีกร สุขหงษ์ทอง โอนกสิกร
33.จ.ส.อ. นิรันศักดิ์ ติดชัย โอนกรุ่งเทพ
34.วรพล อัครนิจกุล โอนกรุงเทพ
35.พีระศักดิ์ สงเคราะห์ ธรรม โอนกสิกร
36.วรวุฒิ ซ้อนเปียงยุง โอนกสิกร
37.ร้านวรวุฒิเซอร์วิสเซนเตอร์ โอนกสิกร
38.เฉลียว ผมทอง โอนกสิกร
39.สมเกียรติ ภิรมกิจ โอนกสิกร
40.เดชา ขจัดมลทิน โอนกสิกร
41.เอี่ยว วงตะกูลพานิช โอนกสิกร
42.สัมฤทธิื พิมพ์นนท์ โอนไทยพานิช
43.ร้านรวมทองอิเล็กทริก โอนกสิกร
44.นาสาวอิสรา ตันตสุทธิกุล โอนกรุงเทพ
45.โสภณ ไชยมหาบุตร โอนไทยพานิช
46.สายยันห์ โชคสุวรรณวงค์ โอนไทยพานิช
47.ลัดดา จันนุ่ม โอนกสิกร
48.นิวัฒนื นิจกรรม ไทยพานิช
49.ธันวา ลีลาเชรษฐวงค์ ไทยพานิข
50.ธนวรรน์ ครินทร์สูงเนิน โอนไทยพานิช
51.เฉลิมพงษ์ ทนนำ้ กสิกร
52.ธวัฒน์ จ้อยเสือร้าย กสิกร
53.อนุพันธ์ สุพันธ์มาตย์ กสิกร
54.อำนาจ สายสาหร่าย กสิกร
55.พิสิฎฐ เจริญศักดิ์ ไทยพานิช
56.บุญยิ้ม จันเหล็ก กรุงเทพ
57.เทพณรงค์ ฐิตะลักษณะ ไทยพานิช
58.สมยา เลิศปัญญา กรุงเทพ
59.ชาญชัย เหงี่ยนสูงเนิน กสิกร
60.สมภพ สายวิเชียรแย้ม ไทยพานิช
61.บรรจบ ยะฟั้น กสิกร
62.โสภา เกี่ยวพันธ์ กสิกร
63.ธนดล ต่ายหัวดง กรุงเทพ
64. อดุลอิเล็กทรอนิกส์ กสิกร
65.มานัส ไทยเทียม กสิกร
66.ณฐจักร์ จุลลชเฐียร ไทยพานิข
67.ศุภวัฒน์ แก้ววิจิตร กสิกร


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 14:50
โพสต์ #5


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1ข้อมุลทั่วไป


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 22 2016, 18:22
โพสต์ #6


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1ขอขอบคุณนายช่างใจดี ทันทีที่มีการลงข่าวรีบมาเพื่อที่จะจองทันที รับเลยครับเลขที่ 1 ขอบคุณมากๆครับ การตอบรับเริ่มเข้ามาแล้วครับ ปีนี้เจอกันเยอะๆครับ
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Oct 22 2016, 19:23
โพสต์ #7


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442QUOTE(Admin @ Oct 22 2016, 18:22 ) *
ขอขอบคุณนายช่างใจดี ทันทีที่มีการลงข่าวรีบมาเพื่อที่จะจองทันที รับเลยครับเลขที่ 1 ขอบคุณมากๆครับ การตอบรับเริ่มเข้ามาแล้วครับ ปีนี้เจอกันเยอะๆครับ

yociexpress01.gif เหนือคำบรรยายอีกแล้วครับท่าน
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา
 


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Admin
โพสต์ Oct 25 2016, 14:12
โพสต์ #8


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1ขอบคุณร้านทองทศดาวเทียม มาทักทายจองบัตรอบรม พร้อมมาดูน้องๆ เปลี่ยนหลอดให้ดู กระชิปบอกมาที่นี่สนุก ได้ความรู้ จ้า.....
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Nov 2 2016, 18:25
โพสต์ #9


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442https://www.youtube.com/watch?v=Iyd_0dgjb5c...eature=youtu.be คลิปปราบแอนดรอย์LED โตชิบารุ่นใหม่ ภาพที่แนบมา
https://www.youtube.com/watch?v=8Np7dPMGFDs


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Nov 8 2016, 10:15
โพสต์ #10


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442https://www.youtube.com/watch?v=C0u5N-CPViI เครื่องเทสเมนบอดครับ
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา
 


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Nov 9 2016, 08:04
โพสต์ #11


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442จองอบรมแจกบอดแปลงครับ https://www.youtube.com/watch?v=bCX5p8Zsr30
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา
 


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Nov 23 2016, 09:10
โพสต์ #12


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442สุดยอด เครื่อง Test Panel LCD LED รุ่นT100
มาแล้ว เครื่องตรวจPanel T100 ที่ทำหน้าที่ตรวจจอได้มากมายหลายรุ่น แทบทุกยี่ห้อครับ วันนี้นำมาสาธิตแบบง่ายๆให้ดูกันครับ ไม่ต้องซื้อแบบแพงๆครับ เอาเบาๆ แต่คุณภาพคับแก้วจริงๆครับ เทคโนโลยี่ที่ตรวจจอภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น เรานำเสนอในการอบรมประจำปี 2559(18 ธันวาคม 2559) ครับ งานที่คุ้มค่า มาพบกับเทคโนโลยี่ใหม่ พร้อมกัน จองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้นครับ สนใจโทรสอบถาม 0925238376
https://www.youtube.com/watch?v=wMODEiEXf-Q...eature=youtu.beภาพที่แนบมา


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Dec 16 2016, 09:29
โพสต์ #13


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442JFBQ00137070104B.gif
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา
 


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Dec 19 2016, 09:12
โพสต์ #14


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,034
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,442songhua2.gif https://www.youtube.com/watch?v=6sswFCTha-c...eature=youtu.be กราบขอบคุณเพื่อนช่างผ่านยูทูป
รูปที่แนบมาด้วย
ภาพที่แนบมา
 


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 2 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 2 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 Lo-Fi ; ประหยัดแบนวิธ,โหลดเร็ว NUMRED : 17th August 2017 - 06:31