ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุน

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก ) · จดหมายใหม่ 0 ฉบับ 
Reply to this topicStart new topic
การเข้าโหมด โปรริตรอน Polyetron
Admin
โพสต์ Jun 29 2012, 10:28
โพสต์ #1


Administrator
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 5,639
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-July 08
จาก : Ps อ้อมน้อย สมุทรสาคร
หมายเลขสมาชิก : 1yociexpress01.gif JFBQ00137070104B.gif

วิธีการเข้า MENU SERVICE MODE และ DESIGN MODE จะต้องใช้รีโมทเท่านั้น
- กดปุ่ม POWER ที่รีโมทให้เครื่องอยู่ในสภาวะ STANDBY
- กดปุ่ม MENU ค้างประมาณ 3-5 วินาทีเครื่องจะ ON ขึ้นเอง
- หน้าจอจะแสดงช่องให้ใส่ PASSWORD
- กด PASSWORD 1013 (สำหรับ SERVICE MODE) และ 1014 (สำหรับ DESIGN MODE)
- ในขั้นตอนนี้สามารถเปลี่ยนช่อง TV/AV ได้ปกติ
- เลือกรายการที่ต้องการปรับแต่งโดยกดที่ PROGRAM UP / DOWN
- ต้องการเปลี่ยนค่าให้กดที่ VOLUME +/-
- เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดที่ MENU
- หน้าจอจะปรากฏ “STORED”

- ออกจากรายการโดยกดที่ POWER STANDBY / OFF
21N6NRV
1014 1013
OPTION 0 1 1 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 1 0 1 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 94 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36
21N6RP
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 1 0 1 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 1 1 0 1 1 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 128 G Cut 60
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

21N6NR
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 0 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 1 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 1 0 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 148 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36
1014 1013


21N7RA
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 1 1 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 148 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

21N7RB
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 0 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 1 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 1 0 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 148 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

21N8NRP
1014 1013
OPTION 0 1 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 1 0 0 1 1 0 1 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 1 1 0 1 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 128 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

21N1
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 0 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 1 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 130 G Cut 60
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36


21N1
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 0 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 0 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 145 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

20N3N
1014 1013
OPTION 0 1 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 0 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 94 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

14N1
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 0 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 0 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 150 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 7 B Cut 60
AGC 47 R Gain 36

14N3
1014 1013
OPTION 0 1 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 0 0 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 158 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 48 R Gain 3621N11RV
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 16 G Gain 25
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 6 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 25
OPTION 3 0 1 1 0 1 1 0 0 R Cut 60 G dc 17
IF FINE 188 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 55 R Gain 40

21N10RV
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 18 G Gain 30
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 V Shift 8 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 25
OPTION 3 0 1 1 0 1 1 0 0 R Cut 60 G dc 19
IF FINE 158 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 7 B Cut 60
AGC 57 R Gain 38

15N7R
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 1 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 1 1 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 158 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 46 R Gain 36

15N8R
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 1 H Shift 12 G Gain 27
OPTION 1 1 0 0 1 1 1 1 0 V Shift 7 B Gain 50
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V Ampl 35 R dc 27
OPTION 3 0 0 0 0 1 0 1 0 R Cut 60 G dc 20
IF FINE 158 G Cut 60 APR 15
IF COARSE 8 B Cut 60
AGC 40 R Gain 36
29N7RA
1014 1013
OPTION 0 1 1 1 1 1 0 1 1 H-Shift 8 H Trap 20 B-Gain 60
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 H-Width 8 H Corner 20 R-Dc 27
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V-Shift 25 R-Cut 60 G-Dc 26
OPTION 3 0 0 0 0 1 1 1 0 V-Ampl 18 G-Cut 60 APR 15
IF FINE 148 C Corr 13 B-Cut 60
IF COARSE 8 S Corr 16 R-Gain 44
AGC 46 H Parab 11 G-Gain 36

29N6NR
OPTION 0 1 1 1 1 1 0 1 1 H-Shift 16 EW-Cnr /H-parab 11 B-Gain 60
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 1 0 H-Width 25 H-Trap 16 R-Dc 25
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 V-Shift 22 R-Cut 60 G-Dc 31
OPTION 3 0 0 0 1 1 0 1 1 V-Ampl 22 G-Cut 60 APR 5
IF FINE 128 V-S Corr 7 B-Cut 50
IF COARSE 8 V-C corr /V-Slope 8 R-Gain 46
AGC 102 EW / H-Corr 17 G-Gain 43
1014 1013


29N6NRPA
1014 1013
OPTION 0 0 0 1 1 1 0 1 0 V S Corr 4 V Shift 17 B-Gain 45
OPTION 1 1 1 0 1 1 1 1 0 V C C6rr 0 V Ampl 22 R-Dc 26
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 H-Width 21 R-Cut 45 G-Dc 23
OPTION 3 0 0 0 0 1 1 1 1 EW Corr 23 G-Cut 45 APR 15
IF FINE 152 EW Cnr 12 B-Cut 45
IF COARSE 9 H Trap 18 R-Gain 35
AGC 45 H-Shift 32 G-Gain 31


29N6NRV
1014 1013
OPTION 0 1 1 1 1 1 1 1 1 H-Trap 25 V-S Corr 11 All Adjust 00 C Drive 7
OPTION 1 1 1 1 1 1 1 0 1 H- Corner 40 V Ampl 17 Y Delay 00 B Gain 45
OPTION 2 1 1 0 0 0 0 1 1 H Parab 41 V Shift 38 AGC 30 G Gain 40
OPTION 3 1 1 1 0 1 1 1 1 H Width 62 V Slope 37 IF PLL 64 R Gain 35

21N8NRDP
1014 1013
AGC Gain 00 H Shift 05 R dc 29
Misc 1 09 V Shift 09 G dc 22
Misc 2 12 V Ampl 33 AGC 46
Misc 3 03 R Cut 60 APR 15
Misc 4 05 G Cut 60 AVL Level 04
H POS OSD 07 B Cut 60 SW Freq 01
V POS OSD 12 R Gain 38
IF Coars 09 G Gain 27
IF Fine 65 B Gain 50


51N81NDP/21N8NRDP
1014 1013
H POS OSD 14 H Shift 15 G dc 25
V POS OSD 24 V Shift 16 Y Delay STDR
OPTION 0 1 1 1 1 1 0 1 1 V Ampl 31 APR 15
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 0 0 VS Corr 00
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 VC Corr 00
OPTION 3 0 0 0 0 0 1 0 1 H Width 00
IF Fine 72 EW Corr 00
IF Coarse 08 EW Cnr 00
AGC 108 Trap 00
Bass ADJ 1 R,G,B Cut 60
AVL 0 R Gain 48
BR SV 60 G Gain 35
CN SV 100 B Gain 50
CL SV 70 R dc 29

29N8NRDP
1014 1013
AGC Gain 00 H Shift 15 R Cut 45
Misc 1 09 H Width 28 B Cut 45
Misc 2 12 V Shift 17 G Cut 45
Misc 3 03 V Ampl 22 R Gain 37
Misc 4 05 C Corr 00 G Gain 29
H POS OSD 15 S Corr 08
V POS OSD 05 H Parab 23
IF Coars 09 H Trap 00
IF Fine 71 H Corner 16
29N8NDP New
1014 1013
H POS OSD 05 H Shift 21
V POS OSD 31 V Shift 16
OPTION 0 1 0 1 1 1 0 1 1 V Ampl 20
OPTION 1 1 0 0 0 1 1 0 0 VS Corr 6
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 VC Corr 8
OPTION 3 0 0 0 0 0 1 0 0 H Width 15
IF Fine 73 EW Corr 12
IF Coarse 8 EW Cnr 14
AGC 36 Trap 19
Bass ADJ 0 R,G,B Cut 60
AVL 0 R Gain 33
BR SV 60 G Gain 31
CN SV 100 B Gain 45
CL SV 70 R dc 26

MAIN BOARD BT

HBT-00-01G HBT-00-02G
1014 1013 1014 1013
AGC Gain 43
Hi AGC 26
Lo AGC 25
WB Col 50
WB Con 100
WB BRI 50
Y Delay 07
BRTS 00
V BLK 08
U BLK 08
V OSD 18
H OSD 33
H Shift 6
V Cen 26
V Ampl 28
R Cut 43
G Cut 32
B Cut 63
G Driv 37
B Driv 62
V Lin 15
S Cor 27
H Parab 6
H Bow 5
H Shift 13
H Bow 6
H Parab 5
S Cor 19
V Lin 16
B Driv 84
G Driv 52
B Cut 39
G Cut 98
R Cut 32
V Ampl 23
V Cen 18

AGC Gain 43
Auto AGC 26
WB Col 50
WB Con 100
WB BRI 50
Y Delay 07
BRTS 00
V BLK 08
U BLK 08
V OSD 18
H OSD 33


14N11 14N10V
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 0 0 0 0 0 1
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 0 1
14N21T 14N12T
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 1 1 0 0 1 0 1
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 0 0 0 0 0 1
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 1 0 0 1 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 0 0 0 0 0 1

21N11RV1/21N10RV1 21N11R1
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 1 1
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 0 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 0 1

51N12VTS 51N10T
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 1 1 0 1 0 0
OPTION 1 1 1 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 1 1
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 1 0 0
OPTION 1 1 0 0 1 1 0 1
OPTION 0 0 0 0 0 0 0 1

OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 1 0 0
OPTION 1 1 0 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 1 1
51N10VT 51N21T
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 0 0 0 1 0 0
OPTION 1 1 0 0 1 1 0 1
OPTION 0 0 0 0 0 0 0 1

51N71VTS
OPTION 3 0 0 0 1 1 1 1
OPTION 2 0 1 1 0 1 0 0
OPTION 1 1 1 1 1 1 0 1
OPTION 0 0 1 0 0 0 1 1

--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ดี เจ เชิดศักดิ่...
โพสต์ Jun 29 2012, 10:36
โพสต์ #2


ระดับที่ 4 VIP แฟนพันธ์แท้PS
*****

กลุ่ม : Super admin
โพสต์ : 14,030
เป็นสมาชิกเมื่อ : 8-April 09
จาก : อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ T.0861839318
หมายเลขสมาชิก : 5,4421bd637564a.gif 1bd637564a.gif 1bd637564a.gif 1bd637564a.gif yociexpress01.gif yociexpress01.gif yociexpress01.gif


--------------------
ข่าวอบรม ฟันธงภาค 9.1สัญจร (เจาะอาการเสีย LCD,LED,PASMA ล้วนๆ ภาค9.1) ที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ย้ายมาที่โรงเรียนพีเอสอ้อมน้อยวันที่26 สิงหาคม2560 รายละเอียดคลิก
[size="6"] https://www.facebook.com/profile.php?id=100002918087828
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ศราวุฒิ(นครสวรรค...
โพสต์ Aug 26 2013, 19:51
โพสต์ #3


ระดับที่ 2 VIP ผู้เสียสละ
***

กลุ่ม : VIP_Group2
โพสต์ : 163
เป็นสมาชิกเมื่อ : 20-October 12
จาก : 39/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครรสวรรค์ 60240
หมายเลขสมาชิก : 41,992ขอบคุณมากครับ 1bd637564a.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 Lo-Fi ; ประหยัดแบนวิธ,โหลดเร็ว NUMRED : 25th July 2017 - 11:29