อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับบอร์ดแอร์โตชิบาไดเซไก รุ่น 10NKDX2-T2 เพราะมีอาการเสียพัดลมไฟเย็นทำงาน มอเตอร์สวิงไม่ทำงานแต่มอเตอร์สวิงก็ไม่เสีย แต่คำสั่งรีเลย์ไม่สั่งงานไปที่คอยร้อน สรุปคืออยากทราบว่ามีอาการเสียตรงไหน ?????
จาก......ศิษย์แสงทองดาวคะนองปี 33